Løftereim til større oppgaver
Oljetønner
Skiftenøkkelsett på verkstedet
Kontor midt i lagerbygning. Her har man oversikt og kort vei til til hallene.

TJENESTER

- Landstrøm for fartøyer og rigger

- Logistikktjenester

- Drift av varehus og pallelager

- Utleie av utendørs lagringsareal

- Innkjøp

- Vedlikeholds service

- Basetjenester

- Prosjektledelse

- Koordinering servicetjenester i forbindelse med mobilisering/demobilisering av rigger og fartøy

- Drift av brakkerigg med kantine

- Levering av vann

- Avfallshåndtering

- Fortøyningstjenester

- Opplag av fartøy og rigger

- Andre tjenester etter behov

DRIFT/SALG/UTLEIE
Frank I. Ellingsen
Tlf.: 909 44 194
E-post: frank.ellingsen@aip.no

LOGISTIKK/BASETJENESTER
Ivar Bernt Hoel
Tlf.:905 74 079
E-post: ivar.hoel@aip.no

TEKNISK
Egil Hestvik
Tlf.:995 86 791
E-post: egil.hestvik@aip.no