KAIER

Kai 2 og 3

Lengde: 240 meter, totalt 280 meter med dykdalber

Samlet kai areal er ca. 3.100m2. Dimensjonerende laster er jevnt fordelt last 40kN/m2 og punktlast er 700kN/1m2

Dybde ved kai fra -13 til -20 meter ved kaifront. - 20+++ meter dybde 10 meter ut ifra kai.

Halve kaien mot øst er fendret med Internasjonale fjærende dempere, og resten mot vest er fendret med dumperdekk.

Det er i tillegg fendret dykdalb mot øst og mot vest.

Leverer ferskvann fra kai ca. 90 m3/h.

Behjelpelig med å skaffe bunkeroljer og smøreoljer leveres av tank bil eller via bunkersbåt. (Det arbeides med å bygge ut tankanlegg. Tanker ankommet området og byggesøknad godkjent).

Kaier og ISPS-/lagringsområdet er flombelyst.

Landstrøm til rigger og fartøy: 230VAC, 400VAC/1,6MVA og 690VAC/3,7MVA. Frekvensomformer 50/60Hz, 2,2MW. Det er også mulighet for 11kV/50Hz. Total utgangseffekt 9MW

Pullerter godkjent av DNV GL: 2 stk 350T, 6 stk 300T og 8 stk 100T

I tillegg er det 6 stk 100T pullerter som er godkjent av leverandør, disse er montert ytterst på kaifronten.

 

Kai 1

Lengde: 32 meter

Samlet kai areal er ca. 400m2

Dybde v/lavvann: ca. 6 meter

Kaien er fendret med dumperdekk.

Levering av ferskvann

Behjelpelig med å skaffe bunkeroljer og smøreoljer leveres av tank bil eller via bunkersbåt.

Kai er flombelyst.

Landstrøm 230V og 400V/ 50Hz

4 stk Pullerter 50Te                             

 

Kaien har stødige og gode fortøyningsmuligheter for båt og rigg
Kai 2 er hovedkaia og har god størrelse
Mulighet for å legge båter også ved siden av kai
© 2016 Vest Vind Reklamebyrå. All Rights Reserved.