Løftereim til større oppgaver
Oljetønner
Skiftenøkkelsett på verkstedet
Kontor midt i lagerbygning. Her har man oversikt og kort vei til til hallene.

TJENESTER

-          Landstrøm for fartøyer og rigger

-          Logistikktjenester

-          Drift av varehus og pallelager

-          Utleie av utendørs lagringsareal

-          Innkjøp

-          Vedlikeholds service

-          Basetjenester

-          Prosjektledelse

-          Koordinering servicetjenester i forbindelse med  mobilisering/demobilisering av rigger og fartøy

-          Drift av brakkerigg med kantine

-          Levering av vann

-          Avfallshåndtering

-          Fortøyningstjenester

-          Opplag av fartøy og rigger

-          Andre tjenester etter behov 

DRIFT/SALG/UTLEIE
Geir Peder Bøe
Tlf.: 907 66 889
E-post: geir.p.boe@aip.no

LOGISTIKK/BASETJENESTER
Ivar Bernt Hoel
Tlf.:905 74 079
E-post: ivar.hoel@aip.no

TEKNISK
Egil Hestvik
Tlf.:995 86 791
E-post: egil.hestvik@aip.no

© 2016 Vest Vind Reklamebyrå. All Rights Reserved.